A Message from Fr. Horatiu / Un Mesaj de la Pr. Horatiu

19 March 2020

Dear parishioners and friends,

I hope my short letter will find you all well and healthy.  Following the path of the Holy Pascha Lent, it seems that this path is even more troublesome than before due to the uncertainty and fear brought by this virus we are facing.  As some of you may have already learned from our Episcopate’s website, in order to prevent the spread of this virus, it was decided that the next two Sundays no services will be held in our churches.  I also share with you in the sadness and the frustration brought about by this situation, but we must be aware that the decision taken is neither anti-Orthodox nor taken to keep us away from church.  It is only a measure to prevent the spread of this virus to more and more people.

With God’s help, we hope that things will get better as quickly as possible as we will resume the program of Holy Services as we have been accustomed.  In the meantime, I urge you to keep your calm and not to lose hope in God, who sometimes allows the waves of trials because we got too far away from Him, but never deserts nor forgets us.  If you are at home more, I advise you to spend more time with your family, to pray more together, and to enjoy each other’s company.  And if we are not together in church for the next few Sundays, I recommend for as many of us as possible to join in prayer from home so we can make a chain of prayer together.  For this reason, I hope that every Sunday until we resume Holy Services in church, between 10:30am and 12:00pm, we can read at home an Akathist of choice and one or more prayers to the Mother of God.  If you do not have the prayers mentioned above handy, you can read a few Psalms or a few chapters from the Scripture, or you can say all the prayers you know with your family.  It would be good to say more prayers during the week, to increase our prayer every time, not only on Sunday.

We hope that the Good God will weigh with the good deeds the effort of our prayers, will help us overcome these trying times and will protect us from all evil.  For those who want to have confession and communion, I am available; please contact me at (313) 454-7975.

Although the church is closed during this period, the bills do not stop.  Therefore, we are grateful to all those who can help us financially during this period, and I ask the Good God to reward you for all your sacrifice. [www.spproc.org/donate]

We ask the Good God to bless us, to give us health, to strengthen our faith, to protect us from all disease and suffering, and to always make us worthy to praise and give thanks to Him, to whom all glory is due now and forever.  Amen.

Father Horatiu Balanean

___________________________________________________________________________________________

19 martie 2020

Iubiți credincioși,

Nădăjduiesc că scurta mea scrisoare să vă găsească bine și sănătoși pe toți.  Urmând calea Postului Sfintelor Paști, iată că acum, această cale este și mai anevoioasă ca altădată, din cauza incertitudinii și fricii aduse de acest virus.  După cum poate unii ați aflat deja de pe site-ul Episcopiei noastre, din dorința de a preîntâmpina noi îmbolnăviri și răspândirea acestui virus, s-a decis ca în următoatrele două duminici să nu se țină Sfintele Slujbe în bisericile noastre.  Împărtășesc și eu tristeței și frustrării aduse de situația de față dar trebuie să fim conștienți că decizia luată nu este nici anti-ortodoxă, nici nu s-a luat ca să ne țină departe de biserică ci este doar o măsură pentru a preîntâmpina răspândirea acestui virus și îmbolnăvirea în masă a oamenilor.

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, nădăjduim ca lucrurile să meargă spre bine cât mai repede și să reluăm programul Sfintelor Slujbe așa cum ne-am obișnuit până acum.  Între timp, vă îndemn să vă păstrați calmul, și să nu vă pierdeți nădejdea în Dumnezeu care deși îngăduie uneori valurile încercărilor pentru că ne-am depărtat prea mult de El, nu ne părăsește și nu ne dă niciodată uitării.  Dacă sunteți mai mult pe-acasă, vă îndemn de asemenea să petreceți mai mult timp cu familia și cu copii, să vă rugați mai mult împreună, și să vă bucurați unii de alții măcar în sânul familiei.  Iar dacă nu vom fi împreună duminică la Sfânta Liturghie, vă îndemn pe cât mai mulți să ne alăturăm în rugăciune și să facem dacă vreți un lanț cât mai mare de rugăciune.  Pentru aceasta vă îndemn ca în fiecare duminică până reluăm Sfintele Slujbe în biserică, între orele 10:30 și 12:00 să citim Acastistul la vreme de nevoie și necaz (sau alt acastist care îl aveți la îndemână) și unul dintre cele două Paraclise ale Maicii Domnului.  Dacă nu aveți la îndemână rugăciunile amintite mai sus, vă îndemn să citiți câte o catismă din Psaltire sau câteva capitole din Sfânta Scriptură sau să ziceți toate rugăciunile pe care le stiți împreună cu familia.  Bine ar fi ca și în cursul săptămânii să zicem câte un acatist sau paraclis și să ne sporim rugăciunea fiecare după putință, nu numai duminica.

Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să cântărească cu cele bune jertfa rugăciunilor noastre, să ne treacă cu bine peste această încercare și să ne păzească de tot răul.  Cei care doresc să se spovedească și să se împărtășească, vă stau la dispoziție și vă rog să mă contactați la numărul (313) 454-7975.

Deși biserica este închisă în această perioadă, facturile nu se opresc, de aceea, vă suntem recunoscători tuturor celor care ne puteți ajuta financiar în această perioada și-L rugăm pe bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ajutorul.  [www.spproc.org/donate]

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea sănătate, să ne întărească în credință, să ne ferească de toată boala și suferința, și să ne învrednicească totdeauna laudă și mulțumire să-I aducem ca Celui ce se cuvine toată slave, cinstea și închinăciunea în veci.  Amin.

Părintele Horațiu Bălănean

Bookmark the permalink.